Check Market Value

Semak Nilai Rumah atau Hartanah

Tahukan anda bahawa antara masalah untuk mereka yang ingin menjual rumah/hartanah mereka ialah mendapatkan nilai tepat?

Di cheguhartanah.com, kami memberikan servis percuma kepada sesiapa sahaja.

Sila isikan borang di bawah ini untuk menyemak nilai rumah/hartanah dalam masa 24 jam (waktu bekerja).

    Terma dan Syarat menggunakan perkhidmatan cheguhartanah.com*


    Saya dengan ini membenarkan cheguhartanah.com untuk memproses data peribadi saya untuk menyemak nilai hartanah. Dengan memberikan kebenaran ini, saya:
    - bersetuju untuk cheguhartanah.com untuk memproses data peribadi saya seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
    - tahu bahawa saya mempunyai pilihan untuk tidak menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh CheckMarketValue.com, yang mana data peribadi saya tidak lagi boleh digunakan untuk apa jua tujuan.
    - Dengan memuatnaik data peribadi kepada cheguhartanah.com, saya telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Privasi dan Terma & Syarat dan telah menyetujui cheguhartanah.com untuk menyimpan dan menggunakan data peribadi saya.